Tarief

Het intakegesprek is gratis en duurt maximaal een uur.

Vervolgafspraken duren een uur en zijn €75,-. Gemiddeld zijn 5-8 gesprekken voldoende om de gewenste resultaten te behalen.

Een ‘opfrisgesprek’ kost €60,-.

Verder bied ik een ‘punten-op-de-i-sessie’, als je een heel traject teveel van het goede vindt. Wat verlies betreft zouden we kunnen bespreken vragen als: Hoe doe je dat, rouwen? Wordt het niet tijd dat ik mijn leven weer op pak? Welke emoties kunnen er zijn?
Wat stress betreft zou het gesprek kunnen gaan over de stressfactoren die je ervaart, en hoe je je kwaliteiten kunt inzetten om stress te verlagen.
Ook andere thema’s zijn mogelijk, zoals bijvoorbeeld zelfvertrouwen, eigenwaarde, veerkracht.
Zo’n sessie duurt 1,5 uur en kost €95,-.

Afspraken die 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

 

VERGOEDINGEN

•  Via de ziektekostenverzekering

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden coaching niet meer, ook niet in het aanvullende verzekeringspakket. Sommige verzekeraars vergoeden geen coaching maar wél rouwbegeleiding. Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na.

•  Via je werkgever of de Arbodienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts soms bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Denk bijvoorbeeld aan burn-out preventie ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.